ติดตาม
อีสานทีวี1 - 30 ก.ย. 2560

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ลำน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

1 - 30 ก.ย. 2560

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ แม่น้ำป่าสัก หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี

1 - 30 ก.ย. 2560

ตามรอยศรัทธา มหากุศล การอัญเชิณและบรรจุพระสารีริกธาตุ ในพระธาตุวันเกิด การร่วมปฏิบัติธรรม ณ พระธาตุพระนม จ.นครพนม

 

16 ก.ย. 2560

งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี การจำหน่ายกล้วยน้ำว้าคุณภาพ รวมถึงกล้วยพันธุ์ต่าง ๆ จากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ