ติดตาม
อีสานทีวี30 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561

-งานดอกไม้บานชูช่อ ที่มอหินขาว และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ณ มอหินขาว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

6 ธ.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2560

-งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2560  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

12 - 20 ม.ค. 2560

-งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

26 - 28 ม.ค. 2560

-งานเทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ประจำปี 2560  ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร

28 - 31 ม.ค. 2560

-งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2560  ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลนครสกลนคร

27 - 29 ม.ค. 2560

-งานตรุษจีนเมืองนครพนม ประจำปี 2560  ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์หน้าด่านป่าไม้ จ.นครพนม

29 - 29 ม.ค. 2560

-ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น