ติดตาม
อีสานทีวี5 - 8 เม.ย. 2560

-งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ณ บริเวณถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

5 - 15 เม.ย. 2560

-งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ณ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

13 - 15 เม.ย. 2560

-เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2560 ณ บริเวณถนนข้าวปุ้น และลานพนมนาคา อ.เมือง จ.นครพนม

12 เม.ย. 2560

-งานเยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือนเดือนเมษา ณ กลุ่มปราสาทตาเมือนธมบ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

14 เม.ย. 2560

-งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้ตำบลแสงภา ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย