ติดตาม
อีสานทีวี28-30 กันยายน 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

28   กันยายน   2560   แสดงที่   บ้านสาวะถี ตำบลสาวถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  (เปิดวงยังไม่แน่นอน)
30   กันยายน   2560   แสดงที่   บ้านโนนฝาว  ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี