ติดตาม
อีสานทีวี2-15 กุมภาพันธ์ 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

2 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดในเรืองศรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
3 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.โกฑา ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
4 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.หนองหญ้าปล้อง ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 
6 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 
8 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดสระกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
9 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดศรีสะแรด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  
10 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ศาลาคำ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 
11 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
12 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.เพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
13 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 
14 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านมะหรี่ ต.ภูเงิน อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

16-28 กุมภาพันธ์ 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

16 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดร
17 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านสำโรงโคก ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.หนองแปน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
19 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนอก่น
22 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านโนนภูทอง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
23 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ ห้วยางคำ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
24 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ปูน ต.จอหอ อ.เมืองน จ.ครราชสีมา 
26 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ ต.ท่าโพธ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
27 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ผักขะ ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
28 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ

1-14 กุมภาพันธ์ 2560

คณะประถมบันเทิงศิลป์

1 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ้านกุดใส อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
3 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
4 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.รัตนะ ต.สระแก้ว อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์
5 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ศาลาคำ ต.หินโรม อ.เมือง จ.หนองคาย
6 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานดอกฝ้ายและงานกาชาดจังหวัดเลย
7 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดศรีษะแรด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
9 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดสระกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
10 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม
11 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่บ.กุดแคน ต.หนองใน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
12 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่บ.ตะคุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
13 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานไว้ครูตำหนักแม่ย่านาคี อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่  บ.มาบต

16-28 กุมภาพันธ์ 2560

คณะประถมบันเทิงศิลป์

16 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
17 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานมาม่าจังหวัดอุดรธานี
18 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่บ.นาใหญ่ ต.นาใหญ่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
19 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
20 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ ลานเอ็กไซต์พัทยาสาย 3 จ.ชลบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ ลานไทยวัสดุมีนบุรี
22 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานไหม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
23 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานนี
24 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.คำเจริญ ต.คำเจริญ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
25 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.เสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
26 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.โนนสว่าง ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พบุ จ.ศรีสะเกษ
27 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ วัดบ้านเมย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
28 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์