ติดตาม
อีสานทีวี1-16 ธันวาคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

1   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
2   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
3   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
4   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
5   ธันวาคม   2560   แสดงที่   พัทยาสาย 3 เขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
8   ธันวาคม   2560   แสดงที่   งานงิ้ว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
9   ธันวาคม   2560   แสดงที่   บ้านซับวารินทร์ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
15   ธันวาคม   2560   แสดงที่   งานงิ้ว อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
16   ธันวาคม   2560   แสดงที่   บ้านทุ่งแค ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

22-31 ธันวาคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

22   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
23   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
24   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
25   ธันวาคม   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
27   ธันวาคม   2560   แสดงที่   บ้านไฮเลิง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
29   ธันวาคม   2560   แสดงที่   บ้านหนองตาเซียง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
30   ธันวาคม   2560   แสดงที่   บ้านศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
31   ธันวาคม   2560   แสดงที่   บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์