ติดตาม
อีสานทีวี1-12 พฤศจิกายน 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

1   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   งานลอยกระทง วัดนิคมพัฒนาราม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
3   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
4   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   บ้านหนองบัวใหญ่  ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
11   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   งานงิ้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

14-19 พฤศจิกายน 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

14   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   วัดจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
15   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
16   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
17   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
18   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร
19   พฤศจิกายน   2560   แสดงที่   กรุงเทพมหานคร