ติดตาม
อีสานทีวี1-15 มกราคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

1 มกราคม 2560  แสดงที่ บ.ป่าตะแบก ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
2 มกราคม 2560  แสดงที่ วัดนาแค ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
3 มกราคม 2560  แสดงที่ บ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 
4 มกราคม 2560 แสดงที่ งานกาชาด จังหวัดศรีสะเกษ
5 มกราคม 2560 แสดงที่ บ.สระประดู่ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
6 มกราคม 2560 แสดงที่ รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
7 มกราคม 2560 แสดงที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
8 มกราคม 2560 แสดงที่ บ.ตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.ครราชสีมา
9 มกราคม 2560 แสดงที่  ตลาดเกษตร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
11 มกราคม 2560 แสดงที่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร 
13 มกราคม 2560 แสดงที่ เคหะร่มเกล้า เขตมีนบุรี
14 มกราคม 2560 แสดงที่ ห้างเยส บางพลี 
15 มกราคม 2560 แสดงที่ วัดโกรกกราก  ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

16-30 มกราคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

16 มกราคม 2560 แสดงที่ ตลาดกีบหมู กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2560 แสดงที่ ตลาดมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
18 มกราคม 2560 แสดงที่ คลองถม ปตท.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา
19 มกราคม 2560 แสดงที่ รอสถานที่
21 มกราคม 2560 แสดงที่ บ.ตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 
22 มกราคม 2560 แสดงที่ บ.ห้วยศาลา ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
25 มกราคม 2560 แสดงที่ งานบุญเบิกฟ้ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม
26 มกราคม 2560 แสดงที่ บ้านดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น
27 มกราคม 2560 แสดงที่ ศาลพระนเรศวร ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
28 มกราคม 2560 แสดงที่ บ.จัน ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
29 มกราคม 2560 แสดงที่ บ้านพักสุขใจ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
30 มกราคม 2560 แสดงที่ วัดแจ้งหนองโคก ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

1-20 มกราคม 2560

คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง 

1 มกราคม 2560 เเสดงที่ บ้านนางออ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
2 มกราคม 2560 เเสดงบ้านท่าลาด ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
6 มกราคม 2560 แสดงที่กทม พัทยา
7 มกราคม 2560 เเสดงที่กทม พัทยา
8 มกราคม 2560  เเสดงที่กทม  พัทยา  
15 มกราคม 2560 แสดงที่วัดโนนเมือง  ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
20 มกราคม  2560 เเสดงที่วัดบุพพราชสโมสร (วัดกลาง) ต.บึงกาฬ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ผู้ติดต่อว่าจ้าง ผู้ใหญ่ลำเนาว์  มากเพ็งมี

21-30 มกราคม 2560

คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง 

วันที่ 21 มกราคม 2560เเสดงที่ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ. บึงกาฬ 
วันที่ 27 มกราคม 2560 แสดงที่บ้านบอน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 28 มกราคม 2560 เเสดงที่ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น งานหมอลำเฟสติวัล
วันที่ 29 มกราคม 2560 เเสดงทีบ้านคุยกอก ต.แห้ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม งานยกช่อฟ้า
วันที่ 30 มกราคม 2560 แสดงที่ งานนมัสกาลพระธาตุเมืองพล ต.หนองเเวง อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น