ติดตาม
อีสานทีวี1-16 มีนาคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

1 มีนาคม 2560 แสดงที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 มีนาคม 2560 แสดงที่ งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
3 มีนาคม 2560 แสดงที่ วัดศรีนคราราม บ.ดงเมือง ต/อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4 มีนาคม 2560 แสดงที่ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.ท่ากะบาก ต.ท่ากะบาก อ.เมือง จ.สระแก้ว
6 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.ทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.ผักตบ ต.ผักตบ อ.หนองหาญ จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2560 แสดงที่ พระธาตุองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
10 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.ศรีธาตุ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
11 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.ทรายมูล ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
12 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.ตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
14 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ้านลิ้นฟ้า ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
16 มีนาคม 2560 แสดงที่ วัดศรีโสภณธรรมทาน ต.บึงกาฬ อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ

17-27 มีนาคม 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

17 มีนาคม 2560 แสดงที่ วัดป่าสงเปลือย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.กำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 
19 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
20 มีนาคม 2560 แสดงที่ งานเจ้าพ่อกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (สนามกลาง)
22 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ้านนาค้อ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
23 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
24 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.เลื่อม ต.เลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
25 มีนาคม 2560 แสดงที่ วัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 
26 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
27 มีนาคม 2560 แสดงที่ บ.โคกศิลา ต.โคกศิลป์ อ.เจริญศิบป์ จ.สกลนคร 

1-15 มีนาคม 2560

ประถมบันเทิงศิลป์ 

1 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโพนทอง ต.หนองกุงเก่า อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
2 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
4 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดยางกระทุ่ง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
5 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองนาคำ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
6 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกพุทรา ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
7 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหินโงม ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านทองหลาง ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
9 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านทรายทอง ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
10 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านพระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
11 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองคล้า ต.โนนท่อง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิ

16-31 มีนาคม 2560

ประถมบันเทิงศิลป์

16 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหลุบหญ้าคา ต.ดอนหัน องเมือง จ.ขอนแก่น
17 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
18 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
19 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโพนข่า ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
22 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
23 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานฉลองชัยท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
24 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ รร.บ้านท่าพลู ต.ลำสมพงษ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
25 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านสำนักตะคร้อ ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
26 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ร้อยเอ็ด
27 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหญ้า สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
28 มีนาคม 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่