ติดตาม
อีสานทีวี1-15 เมษายน 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

1 เมษายน 2560 แสดงที่ เอื้ออาทรสะพานขาวนวนคร
2 เมษายน 2560 แสดงที่ ลานห้างไทวัสดุ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
4 เมษายน 2560 แสดงที่ วัดคอนสวรรค์ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร
7 เมษายน 2560 แสดงที่ งานงิ้วและงานฉลองเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
8 เมษายน 2560 แสดงที่ วัดศรีสุมังทารามต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 
9 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.พานสุวรรณ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  
10 เมษายน 2560 แสดงที่ วัดโพธิ์ศรีบรรจง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
11 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.เมืองหงษ์ ต.เมืองหงษ์ อ.จัตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.หนองทุ่ม ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
13 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.อุ่มเม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
14 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.หนองบัวทอง ต.ผักปัง อ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ
15 เมษายน 2560 แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

16-30 เมษายน 2560

คณะระเบียบวาทะศิลป์

16 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.หนองแห้ว ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
17 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.หนองแวงฮี ต.คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
18 เมษายน 2560 แสดงที่ บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
22 เมษายน 2560 แสดงที่ บ.นายาง ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
28 เมษายน 2560 แสดงที่ บ้านคลอง18 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
29 เมษายน 2560 แสดงที่ ตลาดนัดหลัง สภ.หนองขาม เทศบาลเมืองศรีราชา
30 เมษายน 2560 แสดงที่ ตลาดมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1-15 เมษายน 2560

ประถมบันเทิงศิลป์

1 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
4 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
5 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนกลอย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
6 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
7 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหมากยาง ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
8 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
9 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
10 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานดอกคูณเสียงแคน บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านจ้อก้อ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น
13 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริ

16-30 เมษายน 2560

ประถมบันเทิงศิลป์

16 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
17 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกู่เปือยน้อย ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
18 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านตาเกษ ต.จานใหญ่ อ.กันทราลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านดงเย็น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
22 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านนาโนน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพร จ.ศรีสะเกษ
26 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
27 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ ถ.นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
28 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ลานเอ็กซ์ไซต์ พัทยาสาย3 เขตพัทยา จ.ชลบุรี
29 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดคิงคอง แยกกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
30 เมษายน 2560 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานวัดพระเจ้าใหญ่ ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น